novineuro logo 2021

TILMELDING

JOBKONSULENTEN

BLIV JOBKONSULENT

Optager deltagere nu  

 • Beskæftigelseslovgivningen
 • Psykologi og kommunikation
 • Jobsøgningstrategi og teknikker
 • Sagsbehandling og planlægning
 • Virkelighedsnære caseopgaver

OPTAGELSESDETALJER

    Løbende optagelse    Med mulighed for            weekend forløb 

    Lørdag og søndag

    Klokken 09:00-16:00

    Opstart 11/9-2021

    Slutter 13/2-2022

    Herning


 • ​Pris: 2000.- pr. måned i 12 måneder​
 • Løbende optagelse
 • Undervisningen er primært netbaseret​
 • Mulighed for fremmødeundervisning
 • ​Giver kompetencebevis
 • ​Giver diplom og emblem
 • Du modtager alt undervisningsmateriale enten online eller med posten

UNDERVISNINGSFORM

Læs mere

 • Online undervisningsplatform og opgaver
 • Online kontrolsamtaler pr. modul
 • Online løbende sparring
 • Samarbejde med kandidater
 • Individuel eksamen med forberedelse

PENSUM

Læs mere

 • Modul 1: Lovgivning
 • Modul 2: Afdækning og afklaring
 • Modul 3: Virksomhedsrettet
 • Modul 4: Kandidatrettet
 • Modul 5: Caseopgaver
Jeg ønsker at afbetale i rater af 2.000.- DKK pr. løbende måned i 12 måneder i alt.
Jobcenter betaler for mig (Positivliste kursus format)
Firma betaler for mig
Løbende optagelse/Opstart nu på individuelt forløb
Holdbaseret forløb med opstartsdato
 
 
 
 
 
 
 
 

Undervisningsform uddybet​​


Corona forhold

Alt undervisning i corona perioden bliver online, opgaveløsning vil fortsat være på vores undervisningsplatform. Der vil i nogle tilfælde være mulighed for undervisning over platforme som Microsoft Teams. Man kan stadig vælge sidemandsoplæring. Sidemandsoplæring er dog med fremmøde, selv i corona perioden. Hvis der ønskes yderligere fremmøde skal dette aftales med underviser individuelt og løbende. ​


Online undervisningsplatform og opgaver

Undervisninsplatformen er modulopdelt og indeholder alt det materiale, samt online interaktive modeller/skemaer, du skal bruge for at kunne løse opgaverne. Opgaverne er også på undervisningsplatformen og er kronologisk sat op, i forhold til det som du læser. På denne måde skabes der et større flow i opgaveløsningerne og hele undervisningsforløbet bliver lettere.


Online kontrolsamtaler pr. modul

Hvert modul består af flere teoretiske og praktiske opgaver. Når samtlige opgaver er løst, skal du booke en kontrolsamtale med din underviser. Du kan ikke dumpe en kontrolsamtale, men underviseren kigger dine opgavebesvarelser igennem og fortæller dig hvilke opgaver du har klaret godt og hvilke du med fordel bør træne mere.​​ Du har som udgangspunkt 1 kontrolsamtale pr. modul. Ønsker du flere kontrolsamtaler koster det 550.- pr. ekstra samtale - Det er valgfrit.​


Online løbende sparring

Har du vanskeligheder ved nogle af opgaverne kan du sparre med andre deltagere på holdet eller booke en sparring med en underviser hver uge. Du kan booke op til 5 sparringssamtaler pr. modul. Derefter koster 1 sparringssamtale 100 kr. pr. samtale. Langt de fleste deltagere bruger ikke alle deres samtaler.​


Samarbejde med kandidater

Nogle opgaver kræver, at du afprøver dine teknikker på andre kandidater som du indledningsvis selv skal finde i dit netværk - Det er dog ofte muligt at Novineuro kan stille kandidater til rådighed  for dig.​

Sidemandsoplæring

Imellem hvert modul er der mulighed for, at komme med underviser på job som Job konsulent. På den måde oplever man direkte det indhold som der bliver undervist i. Der er både mulighed for at sidde og overvære det og for selv at afprøve nogle af ens egne kompetencer. Dette aftales med underviser individuelt og løbende. Sidemandsoplæring er gratis når man er tilmeldt på jobkonsulenten.​​


Kursusbevis

Ved gennemførsel af de 5 moduler får man automatisk et kususbevis som man kan bruge til at søge job med. Kursusbeviset er et bevis får at man har deltaget på samtlige moduler, men ikke et bevis for at man kan udføre den beskrevede kompetence. Det kræver en certificering, som kommer efterfølgende.


​Individuel certificering med forberedelse

Når du har gennemført samtlige moduler skal du booke en certificeringsdato. Certificeringen tager en time og er online over skype. Til certificeringen har du 1 times forberedelse og derefter 20 minutter til at demonstrere din opgaveløsning. Derefter er der 10 minutter til spørgsmål. 5 minutter afsat til vurdering og 10 minutter afsat til feedback. Hvis du ikke består din certificering koster en ny certificering 1200.- kr. Til certificeringen deltager en censor som ikke har tilknytning til Novineuro og din underviser. Når du har bestået din certificering modtager du et certificeringsbevis, diplom, emblem og etisk kodeks. Dit certificeringsbevis beskriver indholdet i dit undervisningsforløb, diplomet er signeret af censor og underviser, emblemet er et du kan bære på arbejde og det etiske kodeks er et sæt af generelle regler, herunder tavshedspligt, du skal overholde.

Ekstra detaljer​


Tilmelding og opstart

Du har måske tilmeldt dig 6 uger inden den reelle opstart. Det er kun en fordel, da du allerede med det samme kan gå i gang med læsning på uncervisningsportalen, mens du venter på materiale med posten. På denne måde er du blot mere klar til selve undervisningen. Tilmelder du dig i stedet lige op til undervisningsstart kan du få udleveret dit undervisningsmateriale direkte.​

Opgaveløsning, fremmøde og online undervisning

Holdet starter altid 1 uger før reel opstartsdato og det er fordi du skal have mulighed for at læse op, inden du møder op til modulet. Din læsning, praktiske træning og opgaveløsning finder primært sted via. den online undervisningsportal. Har du svært ved at deltage og dermed være aktiv, kan du altid kontakte hovednummeret og bede om en personlig samtale mhp. få tilpasset vilkår til at gennemføre undervisningsforløbet. Det er altid en individuel vurdering, der afhænger af dit faglige niveau, forudsætninger og øvrige relevante elementer som din underviser på det tidspunkt er klar over.