novineuro logo 2021

TILMELDING

ADFÆRDSTERAPEUTEN

BLIV ADFÆRDSTERAPEUT

Optager deltagere nu  

 • Etiske og moralske principper
 • Psykologi og kommunikation
 • Afdækning og afklaringsmetoder
 • Handleplanlægning og mestringsteknikker
 • Virkelighedsnære caseopgaver


 • ​Pris: 2000.- pr. måned i 6 måneder​
 • Undervisningen er primært fremmøde​
 • Mulighed for online undervisning
 • ​Giver kompetencebevis
 • ​Giver diplom og emblem
 • Du modtager alt undervisningsmateriale enten online eller med posten

           Løbende optagelse

           


           Med mulighed for

          weekend forløb

          Lørdag og søndag

          Klokken 09:00-16:00

          opstart 11/9-2021

          slutter 13/2-2022

          Herning   

      

         

OPTAGELSESDETALJER

UNDERVISNINGSFORM

Læs mere

 • Fremmødedatoer for undervisning
 • Online undervisningsplatform og opgaver
 • Gruppeopgaver og personligt projekt
 • Samarbejde med kandidater
 • Individuel eksamen med forberedelse

PENSUM

Læs mere

 • Modul 1: Afklaring
 • Modul 2: Progression
 • Modul 3: Udvikling
 • Modul 4: Handleplaner
 • Modul 5: Mestring
Jeg ønsker at afbetale i rater af 2.000.- DKK pr. løbende måned i 6 måneder i alt.
Jobcenter betaler for mig (Positivliste kursus format)
Firma betaler for mig
Løbende optagelse/Opstart nu på individuelt forløb
Holdbaseret forløb med opstartsdato
 
 
 
 
 
 
 
 

Undervisningsform uddybet​​


Corona forhold

Alt undervisning i corona perioden bliver online, opgaveløsning vil fortsat være på vores undervisningsplatform. Der vil i nogle tilfælde være mulighed for undervisning over platforme som Microsoft Teams. Man kan stadig vælge sidemandsoplæring. Sidemandsoplæring er dog med fremmøde, selv i corona perioden. Hvis der ønskes yderligere fremmøde skal dette aftales med underviser individuelt og løbende. ​


Online undervisningsplatform og opgaver

Undervisninsplatformen er modulopdelt og indeholder alt det materiale, samt online interaktive modeller/skemaer, du skal bruge for at kunne løse opgaverne. Opgaverne er også på undervisningsplatformen og er kronologisk sat op, i forhold til det som du læser. På denne måde skabes der et større flow i opgaveløsningerne og hele undervisningsforløbet bliver lettere.


I tilfælde af nødvendighed for hjemmeundervisning

Har du pludselig ikke mulighed for at mødes til fremmødedatoerne, har vi lavet en løsning som gør, at undervisningen kan tages over nettet. Dette stiller dog lidt større krav til selvdisciplin, indretning og netværk. Løsningen er lige så meget et svar på en ny pandemi eller forberedelse hertil. Kontakt os på hovednummeret for at høre nærmere hvis behovet opstår.​


Samarbejde med kandidater

Nogle opgaver kræver, at du afprøver dine teknikker på andre kandidater som du indledningsvis selv skal finde i dit netværk - Det er dog ofte muligt at Novineuro kan stille kandidater til rådighed  for dig.​

​Individuel certificering med forberedelse

Når du har gennemført samtlige moduler skal du booke en certificeringsdato. Certificeringen tager en time og er online over skype. Til certificeringen har du 1 times forberedelse og derefter 20 minutter til at demonstrere din opgaveløsning. Derefter er der 10 minutter til spørgsmål. 5 minutter afsat til vurdering og 10 minutter afsat til feedback. Hvis du ikke består din certificering koster en ny certificering 1200.- kr. Til certificeringen deltager en censor som ikke har tilknytning til Novineuro og din underviser. Når du har bestået din certificering modtager du et certificeringsbevis, diplom, emblem og etisk kodeks. Dit certificeringsbevis beskriver indholdet i dit undervisningsforløb, diplomet er signeret af censor og underviser, emblemet er et du kan bære på arbejde og det etiske kodeks er et sæt af generelle regler, herunder tavshedspligt, du skal overholde.

Ekstra detaljer​


Tilmelding og opstart

Du har måske tilmeldt dig 6 uger inden den reelle opstart. Det er kun en fordel, da du allerede med det samme kan gå i gang med læsning på uncervisningsportalen, mens du venter på materiale med posten. På denne måde er du blot mere klar til selve undervisningen. Tilmelder du dig i stedet lige op til undervisningsstart kan du få udleveret dit undervisningsmateriale direkte.​


Opgaveløsning, fremmøde og online undervisning

Holdet starter altid 1 uger før reel fremmødedato og det er fordi du skal have mulighed for at læse op, inden du møder op til modulet. Dine opgaver løses på nettet, men den praktiske træning finder sted på fremmødemodulerne. Er du forhindret i at fremmøde, kan du kontakte os for at få lavet en aftale om at gennemføre undervisningen over nettet. Det er altid en individuel vurdering, der afhænger af dit faglige niveau, forudsætninger og øvrige relevante elementer som din underviser på det tidspunkt er klar over.​


Forberedelse og eksamen

Op mod 8 deltagere mødes samme dag til eksamen. Alle får mulighed for forberedelse inden eksamen. Hvem der skal op først og sidst aftales somregel på selve dagen. Der bliver taget højde for hvem har længere hjem end andre olign. Selve eksamen gennemføres som beskrevet ovenfor.